Dargovská ruža

Živena sa na súťaži zúčastňuje pravidelne každý rok. Počasie nebolo veľmi ideálne na takéto folklórne podujatie, pretože trochu pršalo, ale dobrú náladu účinkujúcich a aj divákov, ktorých  bolo - ako vždy - veľa, to ničím nepoškodilo. Po slávnostnom odhalení kamennej plastiky, ktorú sochár Ladislav Staňo zhotovil práve pri príležitosti tohto ročníka, sa 40 účinkujúcich predviedlo v sólovom a skupinovom speve. Za sprievodu Ľudovej hudby Tomáša Oravca sa Milena Nográdi dostala už po niekoľký krát do "zlatého pásma". Zaspievala svadobné južnoabovské piesne. V skupinovom speve sa Živena taktiež dostala do "zlatého pásma" spišskými žartovnými piesňami.

 

Odkazy: