Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko (MsKS)

Hlavná 58
045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 135305
DIČ: 2020496918

Riaditeľka: Mgr. Adriana Szilágyiová
Administratívny pracovník: Zuzana Gedeonová
Úradné hodiny:
Pon - Št: 7:30 - 16:00
Pia: 7:30 – 13:30
obed:11:00-11:30

Kontakt.: +421 55 460 21 73, +421 905 943 825, +421 915 805 467
E-mail: kultura@moldava.sk
www.kulturamoldava.sk

Mestské kultúrne stredisko - je kultúrno-výchovné zariadenie, ktorého poslaním je vytvárať podmienky  pre tvorivé a kultúrne aktivity občanov, uspokojovať a podnecovať  ich kultúrne záujmy, sprostredkovať im umelecké hodnoty a organizovať kultúrno-spoločenský život a kultúrnu rekreáciu s ohľadom na ich potreby a národnostné zloženie.

Je to mestom zriadená  príspevková organizácia s právnou subjektivitou so samostatným rozpočtom napojeným na mestský rozpočet podliehajúcim MZ.

Svoju činnosť vykonáva prostredníctvom svojich stredísk s profesionálnymi zamestnancami  a  útvarov záujmovo-umeleckej činnosti a mimoškolskej výchovy zriadenými pri MsKS. Okrem toho úzko spolupracuje s ustanovizňami,  organizáciami, združeniami a zariadeniami, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na dobrovoľnej báze.