Városi Művelődési Központ

Városi Művelődési Központ (VMK)

Fő utca 58.sz.
045 01 Szepsi

IČO: 135305
DIČ: 2020496918

Igazgatónő: Mgr. Adriana Szilágyiová
Gazdasági felelős: Zuzana Gedeonová
Nyitvatartás:
Hetfő - Csütörtök: 7:30 - 16:00 óráig
           Péntek: 7:30 – 13:30-ig
        ebéd:11:00-11:30

Telefon: +421 55 460 21 73, +421 905 943 825, +421 915 805 467
E-mail: kultura@moldava.sk
www.kulturamoldava.sk

A Városi Művelődési Központ kulturális és nevelőintézmény, amelynek célja és küldetése a város polgárainak aktív kulturális és alkotó tevékenységének biztosítása . Szándéka az emberek kulturális igényeinek és érdeklődésének kielégítése és támogatása, müvészi értékek átadása, a város kulturális és társadalmi életének szervezése, valamint a közművelődés lehetőségeinek megteremtése, közösségépítés a város nemzetiségi sokszínűségének figyelembevételével.                                                                                                                   

Szervezetünk a Szepsi városa által létrehozott jogi alanyiságú intézmény, a város költségvetéséhez kapcsolódó önálló költségvetéssel, melyet Szepsi önkormányzata hagy jóvá. A kultúrközpont szabadidős és művészeti tevékenységét az intézmény különböző helyszínein, szakemberek által végzi, ötvözve az iskolán kívüli tevékenységekkel. Az intézmény támogatja a civil társadalom rendezvényeit, valamint a különböző önkéntes szervezetek és egyesületek kulturális - felvilágosító munkáját .